عضوها

کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته «آموزش محیط زیست» دانشگاه پیام نور و نیز تمامی اعضای هیات علمی مرتبط با این رشته عضو این انجمن می باشند.