هدف ها و روش ها

با توجه به وضعیت وخیم و بحرانی محیط زیست کشور در همه زمینه ها به خصوص در ارتباط با مسائل زیر بنایی و کاربردی محیط زیست مثل آموزش و آگاهی، مدیریت و برنامه ریزی و فرهنگ سازی، انجمن علمی آموزش محیط زیست با بهره گیری از کادری کاملا تخصصی و کاربردی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته «آموزش محیط زیست» دانشگاه پیام نور و نیز تمامی اعضای هیات علمی مرتبط با این رشته در دانشگاه پیام نور تهران جنوب تشکیل گردید.

خط مشی و اهداف

انجمن علمی آموزش محیط زیست به عنوان نهادی علمی - تخصصی متشکل از متخصصان، محققان، فعالان و علاقمندان محیط زیستی با رویکردی میان رشته ای تلاش دارد در جهت موارد زیر فعالیت نماید:

 • تعیین و پیاده سازی فرآیندهای آموزشی به منظور توسعه و ارتقاء آگاهی، دانش، نگرش، ارزش، مهارت و رفتارهای متعادل و مثبت به محیط زیست و سازگار با توسعه پایدار.
 • ایجاد حساسیت، علاقه، انگیزه، تعهد فردی و جمعی نسبت به شناخت و درک بیشتر آحاد افراد جامعه و سازمانها از اجزا محیط زیست، شناسایی مسائل و چالشهای آن و بررسی روشهای پیشگیری و مواجهه با این معضلات در راستای حفظ و پایداری در قالب آموزشهای رسمی و غیر رسمی و ضمنی.

 

روش های اجرا

 • همکاری و تعامل با نهادها و مراکز مختلف در جمع‌آوری اطلاعات، نیاز‌سنجی و تعیین اولویت آموزشی در حوزه محیط‌زیست
 • طراحی مدرسه های سبز و پایدار
 • برگزاری دوره‌های تخصصی آموزش محیط زیست بصورت برخط (Online) از طریق سامانه مدیریت یادگیری (LMS)
 • طراحی و چاپ کتابچه های آموزشی متناسب با مولفه های محیط زیستی برای مخاطبین ویژه
 • راه اندازی، تكمیل و بهره‌برداری از مراكز آموزشی، کمیته‌های تحقیقاتی و خدمات اطلاع رسانی مورد نیاز نهادهای مختلف در حوزه محیط زیست
 • تالیف و ترجمه منابع و كتاب های علمی در حوزه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
 • انجام ارزشیابی آموزشی دوره‌های برگزار شده یا در حال اجرا
 • طراحی، تدوین و اجرای پروژه‌های مسئولیت اجتماعی در حوزه محیط زیست
 • برقراری ارتباط و همکاری علمی با سایر مجامع علمی داخل و خارج کشور
 • ارائه سمينارها، نشست‌های  تخصصی و كارگاه‌های آموزشی در حوزه محیط زیست